Teaching with the Web:
A Collection of Online Treasure Hunts and Webquests

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ang Alamat: Isang Online Treasure Hunt Para sa Ikalawang Taon ng High School (Filipino)

Sinulat nina A. Lañojan, R. Martin, at P. Arinto

Panimula

Bakit bughaw ang langit? Bakit matamis ang manga? Bakit kulay itim ang uwak at kulay puti ang tagak?
Kung bakit lumitaw ang mga bagay-bagay sa mundong ibabaw—iyan ay isang palaisipan sa marami sa atin. Ang mga alamat ay isang uri ng sagot sa mga palaisipang ito. Sa araling ito, pag-aaralan natin ang mga alamat.
Gagawin ninyo ito bilang isang grupo o pangkat na may tatlo hanggang apat na miyembro. Sagutin ninyo ang mga inihandang katanungan sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga website na nakalista. Pagkatapos ay sagutin ang Malaking Tanong.

Mga Katanungan

 1. Saan madalas mangyari ang mga alamat? Anong uri ng mga tao o karakter meron sa mga alamat?
 2. Ano ang relasyon ng alamat sa mito? Iisa lang ba ang ibig sabihin ng alamat at mito?
 3. Sa anong paraan ang mga sabi-sabi at anekdota naging katulad ng alamat?
 4. Ano ang mga kahalagahan ng mga alamat? O anong mga pangangailangan ng isang komunidad ang pinupunan ng pagbubuo ng alamat?
 5. Ano ang pitong mahalagang yugto (stages) sa pagsulat ng isang alamat?
 6. Ang conflict o tunggalian ay isang elemento ng alamat (at iba pang kuwento). May iba’t ibang uri ng tunggalian. Ano ang tunggalian sa Alamat ng Lansones? Anong uri ng tunggalian ito?
 7. Sa Alamat ng Manga, bakit hugis puso ang bunga ng puno na tumubo mula sa ibinaon na puso ni Ben? Kung puso ng ibang tao ang ibinaon, magiging hugis puso din ba ang bunga? Ipaliwanag.

Mga Sanggunian

Mga alamat sa Filipino
http://www.hawaii.edu/filipino/Related%20Material%20pages%20/Mga%20Alamat/Mga%20Alamat.html

Mga mito at alamat
http://www.pibburns.com/myth.htm

Ano ang alamat
http://www.pinoystuff.com/folklore/LEGENDS/LEGENDS.HTM

Pagbibigay linaw sa mga alamat: isang halimbawa
http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/63_folder/63_articles/63_legends.html

Istruktura ng alamat
http://www.leraconteur.scriptmania.com/Legendplan.htm
http://www.filmeducation.org/primary/Mulan/mulan1.html

Tunggalian sa mga kuwento
http://www.victorianweb.org/genre/pva180.html

Ang Malaking Tanong

Pumili ng isa sa mga alamat sa website na ito (http://www.planetozkids.com/oban/legends.htm) at gawan ng balangkas (outline) ang kuwento. Ang mga bahagi ng balangkas ay ang sumusunod:

 1. Pamagat ng alamat
 2. Lugar na pinangyarihan (Setting)
 3. Pangunahing tauhan (Main character)
 4. Problema o tunggalian (Conflict)
 5. Mga pangunahing pangyayari (Main events)
 6. Resolusyon/Pagtatapos
 7. Pagpapahalaga (Values/Main message)

Isang balangkas ang gagawin ng bawat pangkat. Magtulungan kayo. Isulat ang mga pangalan ng mga miyembro ng pangkat sa ilalim ng balangkas. Isumite ang balangkas sa susunod na pagtatagpo ng klase.
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------