El Pueblo de los Hilongos

Konsolidasyon at Integrasyon ng Kulturang Espanyol

                                                              

Isang WebQuest Para sa Unang Taon ng High School (Araling Panlipunan)

 

Panimula at Gawain            Proseso            Sanggunian                Ebalwasyon at Pagtatapos

 

Sinulat nina F. Galia at P. Arinto