Sanggunian

Ang mga website na ito ay tungkol sa mga impluwensiyang Espanyol sa ilang aspeto ng kulturang Pilipino. Basahin ang mga website upang magkaroon ng ideya kung paano gagawin ang inyong group output na isang magasin tungkol sa mga impluwensiyang Espanyol sa wika, pagkain, sining, at arkitektura ng inyong bayan.

Spanish Influence on Language, Culture, and Philippine History
http://filipinokastila.tripod.com/FilSpa.html

Hispanismos (Spanish Words and Expressions in Filipino Dialects)
http://filipinokastila.tripod.com/hispani.html
http://filipinokastila.tripod.com/expres.html

Tagalog Through The Centuries (Part II)
http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/essay_on_philippine_languages_fs.htm
(Contains some references to Spanish words adapted into Tagalog)

Spanish Influences in Philippine Dance
http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/Cynthia/dances/dances_fs.htm

Philippine Music: A Historical Overview
http://www.ncca.gov.ph/culture&arts/cularts/arts/music/music-philmusic.htm

Filipino Food/Cuisine Glossary
http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/filipino_food_glossary.htm#A.
(Contains terms related to food that are derived from the Spanish)

Filipino Cuisine
http://en.wikipedia.org/wiki/Filipino_cuisine

Fiesta Philippines
http://www.filipinoheritage.com/customs_traditions/fiesta/fiesta_philippines.htm

Paskong Pinoy
http://www.filipinoheritage.com/customs_traditions/christmas/paskong_pinoy.htm

Parol
http://www.filipinoheritage.com/customs_traditions/christmas/parol.htm

The Spanish Colonial Tradition in Philippine Visual Arts
http://filipinokastila.tripod.com/paint.html

History of Philippine Architecture
http://www.ncca.gov.ph/culture&arts/cularts/arts/architecture/arch-history.htm
(Discusses Spanish and other influences on Philippine architecture)

Philippine Colonial Church Architecture: A Unique Flowering
http://www2.hawaii.edu/~gaspar/church-intro.html

Heritage City of Vigan (a Philippine city with surviving Spanish colonial architecture)
http://www.geocities.com/vigansite/