Reaksyon ng mga Dumagueteños
sa Pananakop ng mga Dayuhan

Isang WebQuest
para sa Unang Taon ng High School (Araling Panlipunan)

 

·       Panimula at Gawain
·
       Proseso
·
       Mga Sanggunian
·
       Ebalwasyon at Pagtatapos

 

Sinulat nina G. Acabal at P. Arinto